search

ΑΡΧΑΙΑ ΘΟΥΡΙΑ 22/7/2019

Σε μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ξενάγηση, στην ανασκαφή της Αρχαίας Θουρίας, συμμετείχαν τα μέλη της ΕΣΗΕΠΗΝ στη Μεσσηνία το Σάββατο 13 Ιουλίου.

Η Υπεύθυνη της Ανασκαφής και Επίτιμη Έφορος Αρχαιοτήτων Δρ. Ξένη Αραπογιάννη παρουσίασε την πρόοδο των ανασκαφών στο Αρχαίο Θέατρο και στο Ασκληπιείο και μίλησε για την ιστορία της σημαντικότερης πόλης στην περιοχή, για πολλούς αιώνες.

Η παρουσία των μελών της ΕΣΗΕΠΗΝ στο χώρο ανασκαφής εκτός του ενημερωτικού χαρακτήρα της δίνει και ένα σημαντικό μήνυμα. Συνολικά οι πολίτες και οι φορείς της Μεσσηνίας οφείλουμε να σταθούμε σύμμαχοι σε κάθε ουσιαστική προσπάθεια διάσωσης και ανάδειξης της πραγματικής μας πολιτισμικής κληρονομιάς. Η κοινωνικοποίηση εξάλλου των αρχαίων μνημείων αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για την προστασία και την ανάδειξή τους.

Λίγα λόγια για την ανασκαφή

Η αρχαία Θουρία ως «περίοικος» πόλη διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη Μεσσηνία αφού υπήρξε η σημαντικότερη πόλη της δυτικής Μεσσηνίας και η δεύτερη σε δύναμη πόλη μετά το 369 π.Χ. όταν ιδρύθηκε η Μεσσήνη. Γι αυτό και η θάλασσα από την Αβία

και τις Φαρές μέχρι τις εκβολές του Παμίσου ποταμού ονομαζόταν «Θουριάτης κόλπος». Η ανασκαφή της Αρχαίας Θουρίας στη θέση «Παναγίτσα», σε απόσταση περίπου 10 χλμ. βορειοδυτικά της Καλαμάτας, ξεκίνησε το 2007 υπό τη διεύθυνση της τότε Προϊσταμένης της ΛΗ’ Ε.Π.Κ.Α. Μεσσηνίας Δρος Ξένης Αραπογιάννη και συνεχίστηκε και τα επόμενα έτη έως και φέτος. Από το 2009 η ανασκαφή έχει γίνει συστηματική, υπό

την αιγίδα της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, υπό τη διεύθυνση της Επίτιμης Διευθύντριας Αρχαιοτήτων.

Αρχαίο Θέατρο

Η συστηματική ανασκαφική έρευνα στο αρχαίο θέατρο της Θουρίας, η οποία άρχισε το 2016και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Το αρχαίο θέατρο της Θουρίας ήταν άγνωστο και η ανακάλυψή του αποτελεί κορυφαίο γεγονός για την αρχαία ιστορία της Μεσσηνίας αλλά και σημαντικό νέο κεφάλαιο στην επιστήμη της αρχαιολογίας. 

Μέχρι σήμερα έχει αποκαλυφθεί ολόκληρη η έκταση της ορχήστρας του θεάτρου μεγάλο μέρος της οποίας καταλαμβάνει ένα επίμηκες κτίσμα μεταγενέστερων χρόνων, προφανώς αγροτικής χρήσης.
Το κτίσμα είναι εξολοκλήρου κατασκευασμένο από αρχαίο οικοδομικό υλικό του θεάτρου και κυρίως από λίθινα εδώλια, χρησιμοποιημένα σε δεύτερη χρήση.
Ολοκληρώθηκε η ανασκαφή του αναλήμματος της Νότιας παρόδο, ενώ ήλθε στο φως μεγάλο μέρος του χώρου της σκηνοθήκης, που καταλαμβάνει τη βόρεια πλευρά του θεάτρου.
Εντυπωσιακό ήταν το ανεσκαμμένο τμήμα της σκηνής, η οποία διασχίζεται από Β-Ν, από τις τρεις λίθινες αύλακες (αποκαλυφθέντος μήκους 30μ.) επάνω στις οποίες συρόταν η ξύλινη κινητή σκηνή.

Κατά τη διάρκεια της ανασκαφικής έρευνας η οποία διενεργήθηκε το έτος 2017 στην Αρχαία Θουρία αποκαλύφθηκε σημαντικό μέρος του αρχαίου θεάτρου, το οποίο είχε εντοπιστεί το παρελθόν έτος.

Η ανασκαφή στη θέση «Ελληνικά» της αρχαίας Θουρίας έφερε στο φως ολόκληρη την περίμετρο της ορχήστρας του αρχαίου θεάτρου, η διάμετρος της οποίας είναι 16,30μ.

Επίσης αποκαλύφθηκε πλήρως ο αποχετευτικός αγωγός, που περιτρέχει την ορχήστρα καθώς και η πρώτη σειρά των εδωλίων τα οποία βρίσκονται αδιατάρακτα στη θέση τους.

Στην νότια (δεξιά) πλευρά του κοίλου σώζονται συνολικά πέντε βαθμίδες των κερκίδων με μεγάλο μέρος των εδωλίων στη θέση τους

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η ανακάλυψη τμήματος της σκηνοθήκης, στην βόρεια εξωτερική πλευρά του θεάτρου, όπου ήλθαν στο φως τρεις παράλληλες λίθινες αύλακες για την υποδοχή των τροχών της κινητής σκηνής.

Στο φετινό προγραμματισμό της ανασκαφής περιλαμβάνεται η αποκάλυψη της σκηνοθήκης και του Βόρειων αναλημματικών τοίχων.

Ασκληπιείο Αρχαίας Θουρίας

Οι μεγάλες επιχώσεις που αφαιρέθηκαν από τη νότια, δυτική και ανατολική πλευρά του ανασκαφικού χώρου επέτρεψαν την ανάδειξη του ναού του Ασκληπιού και της Υγείας ενώ επιτεύχθηκε η οπτική σύνδεση του ιερού με το ευρύτερο φυσικό και ιστορικό περιβάλλον του, όπως είναι η εύφορη πεδιάδα του Παμίσου ποταμού («Μακαρία») στα δυτικά, ο Μεσσηνιακός κόλπος στα νότια και το όρος Ιθώμη στα βορειοδυτικά.

Αναδείχθηκε επίσης η πρόσοψη του ναού και προβλήθηκαν οι τρεις βωμοί του ενώ παράλληλα αποκαλύφθηκε μέρος του στυλοβάτη της ιωνικής στοάς, η οποία φαίνεται ότι

συνεχίζεται προς τα ανατολικά οριοθετώντας τον χώρο του ιερού από βόρεια. Τα ευρήματα στην περιοχή της στοάς υπήρξαν πλουσιότατα όπως μεγάλος αριθμός πήλινων ειδωλίων, ανάγλυφων πλακιδίων και γυναικείων προσωπείων επιγραφές, νομίσματα και χάλκινα ιατρικά εργαλεία. Βρέθηκαν επίσης τμήματα ενσφράγιστων κεραμίδων με την επιγραφή ΔΑΜΟΣΙΟΙ που επιβεβαιώνουν τον δημόσιο χαρακτήρα των οικοδομημάτων.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ